CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Địa điểm

Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
8 followers

Giới thiệu về công ty

Trung tâm CSKH được thành lập theo Quyết định số 1889/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền Nam; Trung tâm CSKH là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan; Trung tâm CSKH được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo phân cấp, ủy quyền của Tổng công ty. Trung tâm CSKH chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Feedback