COFFEE & MILK

COFFEE & MILK

Địa điểm

86 Đường D5, phường 25, Bình Thạnh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
0 followers

Giới thiệu về công ty

Thành lập được 18 năm Có giấy tờ kinh doanh và giấy an toàn thực phẩm

Feedback