CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Địa điểm

Tổ 36, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
32 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Công trình 6 Tổ 36, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

Feedback