Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng những chế độ, chính sách gì trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Lượt xem: 5,264

Xin cho hỏi: Cục Bảo trợ xã hội có những phòng chức năng nào? Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng những chế độ, chính sách gì trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Cục Bảo trợ xã hội là gì?

Theo Điều 1 Quyết định 1268/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định như sau:

Điều 1. Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
Cục Bảo trợ xã hội có tên giao dịch quốc tế là Department of Social Assistance, viết tắt là DSA.

Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng những chế độ, chính sách gì trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?
Cục Bảo trợ xã hội

Cục Bảo trợ xã hội có những phòng chức năng nào?

Theo khoản 2 Điều 3 Quyết định 1268/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội:
1. Cục Bảo trợ xã hội có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng;
2. Các phòng chức năng:
a) Phòng Chính sách Bảo trợ xã hội;
b) Phòng Trợ giúp đột xuất;
c) Phòng Công tác xã hội;
d) Văn phòng Cục;
đ) Phòng Tài chính - Kế toán;
e) Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam.

Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội có những phòng chức năng sau:

- Phòng Chính sách Bảo trợ xã hội;

- Phòng Trợ giúp đột xuất;

- Phòng Công tác xã hội;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng những chế độ, chính sách gì trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 1268/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định như sau:

Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:
a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
b) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
c) Chế độ, chính sách:
- Chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật;
- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;
- Chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo, người có thu nhập thấp.
d) Tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực được giao.
đ) Giải pháp thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.
e) Quy hoạch và hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo thẩm quyền.
g) Qui định cụ thể điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
h) Hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
...

Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng những chế độ, chính sách sau đây trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, gồm:

- Chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật;

- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo, người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, theo quy định nêu trên thì Cục Bảo trợ xã hội còn có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội những nội dung bao gồm:

- Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

- Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

- Tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực được giao.

- Giải pháp thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.

- Quy hoạch và hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo thẩm quyền.

- Qui định cụ thể điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo.

 

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Anheuser-Busch InBev (AB InBev)
Anheuser-Busch InBev (AB InBev)

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Bảo mật
Bảo mật

Lương: Trên 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH S.O.L
Công Ty TNHH S.O.L

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Fuji CAC Joint Stock Company
Fuji CAC Joint Stock Company

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Vĩnh Phúc | Hà Nội | Bắc Giang

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Red Star Technology Company
Red Star Technology Company

Lương: 1,000 - 3,000 USD

Toàn quốc

DB Schenker Vietnam - Hanoi Branch
DB Schenker Vietnam - Hanoi Branch

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Tập Đoàn Kim Tín
Tập Đoàn Kim Tín

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Red Star Technology Company
Red Star Technology Company

Lương: 1,000 - 3,000 USD

Toàn quốc

Mega Lifesciences (Vietnam)
Mega Lifesciences (Vietnam)

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC

Lương: 30 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WOODWORTH WOODEN (VIỆT NAM)
Bảo mật
Bảo mật

Lương: 50 Tr - 80 Tr VND

Hồ Chí Minh

Un-Available LTD Co.,
Un-Available LTD Co.,

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

IDOCEAN Co.,ltd
IDOCEAN Co.,ltd

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh | Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long
Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

Lương: 17 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DENTMARK
CÔNG TY TNHH DENTMARK

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần Nafoods Group
Công ty cổ phần Nafoods Group

Lương: 60 Tr - 100 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Thái Khương
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Thái Khương

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Tan Hiep Phat Group
Tan Hiep Phat Group

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Công Ty Cổ Phần MISA
Công Ty Cổ Phần MISA

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần JW Euvipharm
Công Ty Cổ Phần JW Euvipharm

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Long An

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM SX TÂN HÙNG CƠ
CÔNG TY TNHH TM SX TÂN HÙNG CƠ

Lương: 15 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Careerviet
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Careerviet

Lương: 25 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Careerviet
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Careerviet

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Chi Nhánh Long Bình Công Ty TNHH Olam Việt Nam

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Đồng Nai

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Nghệ An

Công ty TNHH AOBA Việt Nam
Công ty TNHH AOBA Việt Nam

Lương: 1,000 - 1,200 USD

Vĩnh Phúc

Vietnamese-German University (VGU)
Vietnamese-German University (VGU)

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Bình Dương

Vietnamese-German University (VGU)
Vietnamese-German University (VGU)

Lương: 17 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

Bài viết cùng chuyên mục

Chủ hộ kinh doanh có phải tham gia BHXH bắt buộc?
(NLĐO) - Việc bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh còn nhiều băn khoăn, chưa hấp dẫn người dân tham gia
Đi làm xuyên kỳ nghỉ lễ người lao động được tính lương, thưởng như thế nào?
(NLĐO) – Sau khi hoán đổi, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, thay vì nghỉ ngơi, cải tạo sức lao động nhiều người tranh thủ làm xuyên kỳ lễ để có mức thu nhập rủng rỉnh
Bảng lương theo vị trí việc làm có gì đặc biệt?
(NLĐO) - Từ 1-7-2024, nước ta sẽ áp dụng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Vậy bảng lương theo vị trí việc làm khác gì so với bảng lương hiện nay?
Đề nghị bỏ quy định "chờ 12 tháng" mới được rút BHXH một lần
(NLĐO)- Liên quan đến việc cấm hay cho người lao động rút BHXH một lần, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
Giảm áp lực cho lao động nữ
Cần có chính sách hỗ trợ và bảo đảm việc làm để lao động nữ phát huy khả năng, không bị gián đoạn quá trình lao động