Giới thiệu về công ty

Prestige Sports Cars Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Employee Service Assistant - Porsche Centre Saigon

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Ngành khác
Kinh nghiệm Trên 1 Năm