Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Megahome

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Thu mua / Vật tư , Sản xuất / Vận hành sản xuất