Giới thiệu về công ty

Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH ONLINE (CBO)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dịch vụ khách hàng , Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm