AgentHub
AgentHub

AgentHub

Location

Vinhomes Central Park, Central 1


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited
  • Website: http://agenthub.vn/
64 followers

About us

Chúng tôi là một trung tâm kết nối mạng công nghệ tiên tiến cho các công ty muốn mở rộng kinh doanh thông qua quảng bá sản phẩm qua một mạng lưới đại lý độc lập, dựa trên cấu trúc hoa hồng bán hàng.

Trọng tâm chính của chúng tôi là nâng cao giao tiếp trong cộng đồng đại lý, phát triển tự nhiên như một kết quả mượt mà. Chúng tôi chuyên sâu là đối tác trung tâm công nghệ, cung cấp các giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối, đặc biệt được thiết kế cho việc đào tạo và quản lý mạng lưới đại lý.

Message from AgentHub

Nền tảng của chúng tôi cung cấp quy trình đăng ký nhanh chóng trong vòng một phút, đảm bảo một bắt đầu mượt mà cho các đại lý bán hàng. Với việc thanh toán hoa hồng vào ngày tiếp theo, các đại lý được hưởng lợi từ việc nhận tiền một cách nhanh chóng và thuận tiện. Chúng tôi loại bỏ mọi thủ tục giấy tờ cho tất cả mọi người liên quan, thúc đẩy sự hiệu quả

Jobs active

Đại Lý Bán Hàng

Đại Lý Bán Hàng

AgentHub

$ Up to 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Feedback