CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VỐN VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN C99

Location

25 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: HTTP://www.c99.vn/
14 followers

About us

CÂU CHUYỆN C99 

Là tập hợp các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm. Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng của chúng tôi bằng các tư vấn chuẩn mực về đầu tư.

TẦM NHÌN:

Việc chúng tôi là cố gắng và giúp khách hàng đạt được sự cân bằng giữa việc tạo ra cuộc sống sung túc mà bạn muốn hôm nay và cũng như tương lai mà bạn kỳ vọng.

SỨ MỆNH:

Luôn phục vụ khách hàng bằng đội ngũ chuyên gia tài chính chuẩn mực nhất.

Feedback