Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Location

62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Limited
  • Website: https://bividvietnam.com/;https://duocbaolong.vn/;https://humana.com.vn/
4.668 followers

About us

62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback