Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

Location

Khu phố 3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: http://vasgroup.vn/gioi-thieu/110-vas-an-hung-tuong.html
2.603 followers

About us

 

 

 

Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường có tổng diện tích 10ha, với:

Jobs active

Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh
Nhân viên ATLĐ - PCCC

Nhân viên ATLĐ - PCCC

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong
Nhân viên ATLĐ - PCCC

Nhân viên ATLĐ - PCCC

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong
Feedback