GalaxyOne
GalaxyOne

GalaxyOne

Location

19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Limited
  • Website: https://galaxy.one/vi
1.222 followers

About us

GalaxyOne là công ty công nghệ, thành viên của tập đoàn Sovico, nhằm mang lại giá trị cho Sovico và khách hàng thông qua việc kết nối số với sản phẩm dịch vụ. GalaxyOne là nhà tiên phong kỹ thuật số của Sovico group thông qua:

  • Quản lý tập trung công nghệ
  • Thúc đẩy chuyển đổi số cho các Cty thành viên
  • Xây dựng nền tảng dữ liệu chung cho Sovico và các Cty thành viên
  • Phát triển hệ sinh thái số cho Sovico, liên kết các Cty thành viên
Feedback