Manulife (Vietnam) Limited

Manulife (Vietnam) Limited

Location

Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai Street, District 1


Company Information
  • Field of operations: Foreign
  • Website: www.manulife.com.vn
1.744 followers

About us

Công ty Manulife Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6 năm 1999, cung cấp các dịch vụ tài chính cho hơn 300.000 khách hàng thông qua mạng lưới hơn 5.000 đại lý chuyên nghiệp. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, Công ty Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM), công ty chi nhánh do Manulife Việt Nam là chủ sở hữu hoàn toàn, đã được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư và tư vấn tài chính – đầu tư đã mở rộng hơn nữa việc cung cấp các sản phẩm của Manulife cho khách hàng. Do nhu cầu mở rộng kinh Doanh tại Tp Hồ Chí Minh, hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, có năng lực cao cho các vị trí từ cấp bậc nhân viên cho các vị trí sau: Manulife Vietnam - the first 100 per cent foreign-owned life insurance company licensed in Vietnam - provides financial services to more than 300,000 customers through a network of over 5,000 professionally qualified agents. Manulife has been operating in Vietnam since June 1999. On June 14, 2005, Manulife Vietnam Fund Management (MVFM), a wholly owned local subsidiary of Manulife Vietnam, was granted license to operate a fund management and investment-finance consulting business, further expanding Manulife Vietnam’s product offerings for its customers. For the business expansion in HCMC, we are currently seeking dynamic candidates with high competencies for a wide range of positions:

Jobs active

Vietinbank HCM -Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng

Vietinbank HCM -Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng

Manulife (Vietnam) Limited

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Lam Dong | Ha Noi
Feedback