TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Location

141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM


Company Information
 • Company size: 500-999
 • Field of operations: Personal
 • Website: https://www.uef.edu.vn/
4.461 followers

About us

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là một đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Jobs active

LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
(New)

LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA KINH TẾ
(New)

TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
(New)

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
NHÂN VIÊN BIÊN TẬP NỘI DUNG
(New)

NHÂN VIÊN BIÊN TẬP NỘI DUNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
Nhân viên marketing kinh doanh
(New)

Nhân viên marketing kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
CỘNG TÁC VIÊN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
(New)

CỘNG TÁC VIÊN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH
(New)

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ VÀ HỢP TÁC KHOA HỌC ÔNG NGHỆ
(New)

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ VÀ HỢP TÁC KHOA HỌC ÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
(New)

GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
(New)

GIẢNG VIÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
Feedback