CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Location

Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock
591 followers

About us

Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback