CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Địa điểm

Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
591 followers

Giới thiệu về công ty

Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback