Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

Hơn 50.000 hồ sơ cập nhật mỗi tháng

Website tuyển dụng toàn cầu duy nhất tại Việt Nam

Hơn 18 triệu lượt xem mỗi tháng

Feedback