Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

Tổng quan

Giải pháp quảng bá thương hiệu tuyển dụng & thu hút nhân tài

Giải pháp kết hợp giữa chuyên môn tuyển dụng và marketing nhằm thu hút nhân tài, quảng bá thương hiệu một cách chuyên nghiệp nhất.

TALENT DRIVER PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU NÀO?

  • Nhu cầu tuyển dụng gấp
  • Đặc biệt tuyển các vị trí khó
  • Nhu cầu tuyển dụng nhiều người cho một vị trí hoặc nhiều phòng ban
  • Quảng bá sự kiện tuyển dụng

Tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận và tuyển dụng nhân tài cùng Talent Driver!

Lợi ích

Feedback