VỀ CareerViet.VN

CareerViet luôn đi đầu trong đổi mới khi sử dụng dữ liệu và công nghệ để phát triển không gian quản lý nguồn nhân lực, với các giải pháp giúp nhà tuyển dụng tìm, tuyển dụng và quản lý những người tuyệt vời.

Sứ Mệnh

Chúng tôi kết nối nhân tài với công việc lý tưởng, qua đó giúp bạn tìm thấy sự trọn vẹn và cân bằng cuộc sống. Với CareerViet.vn, tìm kiếm việc làm sẽ dễ dàng hơn!

Tầm nhìn

CareerViet.vn là website tuyển dụng hàng đầu đem đến giá trị tối ưu cho người sử dụng

Giá Trị Cốt Lõi

Chủ Động Đi Kèm Tinh Thần Kỷ Luật

Chúng tôi quan tâm phát triển năng lực lãnh đạo trong mỗi nhân viên. Vì thế, mỗi thành viên của công ty được phép chủ động thực thi dự án của mình đi kèm với tinh thần kỷ luật cao. Tại CareerViet.vn, mỗi thành công của bạn đều được tưởng thưởng xứng đáng.

Năng Động

Để tiến lên phía trước, chúng tôi không ngừng học hỏi và áp dụng kiến thức thực tiễn vào hành động. Đầu tư phát triển chất lượng nhân viên và khuyến khích áp dụng kỹ năng phản biện cho mọi quyết định của công ty là nền tảng cơ bản. Chúng tôi tin đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh duy nhất để phát triển bền vững.

Feedback