Thỏa thuận sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang web này nêu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng khi bạn sử dụng Trang Web CareerViet.vn của Công Ty Cổ Phần Giải Pháp CareerViet (“sau đây gọi là Công Ty”). Bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung của trang web này.

Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn thể hiện việc chấp nhận chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng. CareerViet có thể  hiệu chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện tại bất kỳ thời điểm nào và nội dung  sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật lại trang này. Bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại Điều Khoản và Điều Kiện .

Những thuật ngữ Bạn và Người Dùng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy vập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

Hợp Đồng Nguyên Tắc

 1. Nhà Tuyển Dụng sẽ tự tạo tài khoản của mình với tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên trang web careerviet.vn. Nhà Tuyển Dụng chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của chính mình. Trong trường hợp Nhà Tuyển Dụng bị mất hoặc quên mật khẩu, thông báo ngay cho CareerViet để được hỗ trợ kịp thời.
 2. Sau khi Nhà Tuyển Dụng ký kết Hợp Đồng hoặc Đơn Hàng và/hoặc CareerViet đã kích hoạt dịch vụ theo Hợp đồng hoặ Đơn Hàng đã ký kết thì Nhà Tuyển Dụng không được yêu cầu thay đổi dịch vụ, đồng thời Nhà Tuyển Dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của mình.
 3. Nhà Tuyển Dụng sẽ được đăng tải  thông tin quảng cáo tuyển dụng của mình và/hoặc đề cập tới địa chỉ trang web của mình tại CareerViet.vn. Nhà Tuyển Dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung thông tin quảng cáo tuyển dụng của mình đăng tải tại CareerViet.vn và/hoặc các nội dung liên quan đến tuyển dụng tại trang web được được đề cập.
 4. Nhà Tuyển Dụng chỉ được sử dụng và khai thác thông tin có được liên quan đến các dịch vụ theo Đơn Hàng/Hợp Đồng với CareerViet cho mục đích tuyển dụng của mình. Nhà Tuyển Dụng không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà Nhà Tuyển Dụng có được cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật áp dụng.
 5. Các dịch vụ được mua trong Hợp Đồng/Đơn Hàng  được sử dụng bởi Nhà Tuyển Dụng với Thông Tin Thanh Toán trên Hợp Đồng/Đơn Hàng (không bao gồm các công ty hoặc công ty con có liên quan). Nội dung tuyển dụng phải đúng với lĩnh vực đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh của Nhà Tuyển Dụng.
 6. Trường hợp Nhà Tuyển Dụng vi phạm các quy định trên tại điều này thì CareerViet có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung đăng tải nào của Nhà Tuyển Dụng và chấm dứt Đơn Hàng/Hợp Đồng này mà không phải trả lại số tiền dịch vụ mà Nhà Tuyển Dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm, CareerViet sẽ thông báo việc vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc buộc Nhà Tuyển Dụng bồi thường thiệt hại phát sinh từ vi phạm của Nhà Tuyển Dụng.
 7. Trường hợp CareerViet nhận thấy Nhà Tuyển Dụng có bất kỳ dấu hiệu vi phạm liên quan đến các quy định trên thì CareerViet có quyền tạm thời gỡ bỏ mọi nội dung và đường dẫn của Nhà Tuyển Dụng và thông báo cho Nhà Tuyển Dụng. Tùy theo các điều khoản và điều kiện cụ thể trong Hợp Đồng/Đơn Hàng, trong trường hợp CareerViet đơn phương chấm dứt Đơn Hàng/Hợp Đồng, Nhà Tuyển Dụng sẽ được hoàn trả số tiền dịch vụ mà Nhà Tuyển Dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.
 8. Thông qua việc ký kết các Hợp Đồng / Đơn Hàng / Thỏa Thuận, Nhà Tuyển Dụng đồng ý cho phép CareerViet sử dụng Logo và Thương Hiệu cho các Chiến Dịch Tiếp Thị nhằm mục đích quảng bá các vị trí tuyển dụng của Nhà Tuyển Dụng tới những ứng viên và người dùng tiềm năng.
 9. Việc Sử Dụng các Tính Năng được cung cấp trong gói Talent Solution [Giải Pháp Nhân Tài] hoặc trong các chương trình Trải Nghiệm Tính Năng Mới của CareerViet là không bắt buộc và tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng.
 10. Mỗi vị trí/chức danh công việc chỉ được đăng tải 01 lần và nên được đăng lại sau 30 ngày khi tin tuyển dụng cũ đã hết hạn. Trong trường hợp Nhà Tuyển Dụng cần đăng tin tuyển dụng cho một công việc mới, thì tin tuyển dụng hiện tại cho công việc có nội dung tương tự cần được cho ngừng hoạt động. CareerViet sẽ kiểm tra và tiến hành ngừng hoạt động đối với các tin tuyển dụng cho các công việc có nội dung trùng lặp mà không cần thông báo trước cho Nhà Tuyển Dụng.
 11. Tất cả các thông tin được đăng tải bởi Nhà Tuyển Dụng trên CareerViet.vn và các trang web đối tác của CareerViet không được phép đề cập hoặc bôi nhọ các đối thủ cạnh tranh. CareerViet bảo lưu quyền từ chối đăng tải hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào có liên quan đến quy định này.

Qui Định Đăng Tin Tuyển Dụng

A - Về Vị Trí Công Việc/Mô Tả Công Việc/Yêu Cầu Công Việc:

 1. Không được thay đổi sau khi công việc đã được đăng tuyển trên CareerViet.vn.
 2. Mỗi tin tuyển dụng chỉ được sử dụng cho 01 (một) vị trí công việc cùng mô tả công việc và yêu cầu công việc tương ứng.
 3. Phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ (ví dụ: Sales Manager, Trưởng Phòng Kinh Doanh…). Đối với các cụm viết tắt, tất cả các chữ cái đều phải được viết hoa (ví dụ: ĐHKK, ERP, CAD, .NET, PCCC…)
 4. Hạn chế sử dụng cùng lúc tiếng Anh và tiếng Việt cho một vị trí công việc (Kế toán quản trị - Management Accountant, Nhân viên thu mua – Purchasing Staff…)
 5. Không kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt trong phần vị trí công việc vì sẽ gây khó khăn cho ứng viên trong quá trình tìm kiếm công việc của bạn (ví dụ: Nhân viên Technical máy tính) trừ những trường hợp sau: 
  • Không có từ tiếng Việt mô tả chính xác công việc (Nhân viên ERP, chuyên viên ISO, Lập trình viên .NET…)
  • Các Cụm Tiếng Anh Phổ Biến (Nhân viên QC, Kỹ sư M&E…)
 6. Các từ và cụm từ như “Tuyển”, “làm việc tại”, “phòng…”; các thông tin như số lượng tuyển dụng, địa điểm làm việc, sản phẩm, ứng viên mục tiêu, phòng ban, lương, ngôn ngữ, giới tính… phải được thể hiện trong bản mô tả công việc hoặc các trường thông tin được cung cấp phù hợp và phải được xóa khỏi phần vị trí công việc.


B - Về nội dung công việc:

 1. Phải có thông tin chi tiết và đầy đủ về công việc cần tuyển dụng: Mô tả, yêu cầu, lợi ích, và các thông tin hữu ích khác.
 2. Các yêu cầu phải được viết thành các câu tách biệt, không nên được viết thành một đoạn văn. Loại bỏ các cụm như “Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn”; “thông tin sẽ được cung cấp trong buổi phỏng vấn”…; URL và các đường liên kết.
 3. Không để thông tin liên hệ như số điện thoại, email trong mô tả công việc.


C - Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo:

 1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 2. Thuốc lá.
 3. Rượu có nồng độ cồn từ 150 độ trở lên.
 4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thực phẩm phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
 5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự theo dõi của bác sĩ.
 6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
 7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
 8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo khác do Chính Phủ quy định cụ thể để đáp ứng yêu cầu trên thực tế.


D - Chương trình Dịch Vụ-WOW:

 1. Tất cả khách hàng đều đủ điều kiện tham gia chương trình Dịch Vụ-WOW đối với những tin tuyển dụng không hiệu quả của họ.
 2. Mọi tin tuyển dụng không hiệu quả sẽ được hỗ trợ tự động bằng việc CẬP NHẬT LẠI CÔNG VIỆC sau 7, 14 và 30 ngày kể từ ngày đăng, và đặc biệt được IN ĐẬM & CHỮ ĐỎ sau 14 ngày đăng tin tuyển dụng.
 3. Tin tuyển dụng không hiệu quả được định nghĩa là bất kỳ công việc nào nhận được ít hơn 30 hồ sơ ứng tuyển sau 30 ngày đăng tải tin tuyển dụng. Mọi tin tuyển dụng không hiệu quả sẽ được đăng lại tối đa 2 lần mà không phát sinh thêm chi phí. Hỗ trợ đăng lại các công việc không hiệu quả kèm theo tất cả các dịch vụ bổ sung của công việc trả phí.
 4. Hồ sơ ứng viên phù hợp: MIỄN PHÍ 5 hồ sơ ứng viên từ thẻ tag cho mỗi tin tuyển dụng.
 5. Các tin tuyển dụng không hiệu quả của khách hàng từ hạng Vàng trở lên, ngoài việc được đăng lại, sẽ được bao gồm trong chương trình Dịch Vụ-WOW với cam kết đặc biệt về thời gian hỗ trợ nhanh hơn và bao gồm đầy đủ các dịch vụ bổ sung của công việc không hiệu quả tương ứng cho mỗi lần đăng lại.
 6. Khách hàng từ hạng Vàng trở lên sẽ có Hộp Thư riêng biệt cho mỗi xếp hạng để đảm bảo rằng mỗi khách hàng được hỗ trợ kịp thời theo cam kết thời gian của CareerViet.


BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Các Bên phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong mọi thời điểm.
 2. Nhà tuyển dụng phải sử dụng dữ liệu cá nhân có được thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi CareerViet (sau đây gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân”, như được định nghĩa tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân) theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác, điều khoản sử dụng và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của CareerViet, được cập nhật tùy từng thời điểm.
 3. Nhà tuyển dụng chỉ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi mục đích của hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác và không được cung cấp, tiết lộ, làm rò rỉ hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào khác với các bên thứ ba.
 4. Nhà tuyển dụng phải thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự bảo mật, ví dụ như ký kết các thỏa thuận bảo mật với người lao động, hoặc các khách hàng, hoặc các bên thầu phụ, và đồng thời phải thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 5. CareerViet có thể yêu cầu các biện pháp mà CareerViet cho là cần thiết để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp ngoài các biện pháp được nêu tại các mục trước và Nhà tuyển dụng sẽ tuân thủ các yêu cầu đó.
 6. CareerViet có thể yêu cầu Nhà tuyển dụng cung cấp các tài liệu hoặc các giấy tờ cần thiết để xác minh tình trạng tuân thủ các biện pháp cần thực hiện để quản lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 7. Nếu Nhà tuyển dụng ký hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác thầu phụ một phần công việc tuyển dụng cho các nhà thầu khác hoặc cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho các đơn vị khác, Nhà tuyển dụng phải yêu cầu các đơn vị đó tuân thủ nghĩa vụ bảo mật tương tự như được quy định tại điều này.
 8. Nếu Nhà tuyển dụng sao chép, hoặc sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân có được vượt ngoài phạm vi mục đích tuyển dụng, Nhà tuyển dụng phải được CareerViet hoặc các chủ thể dữ liệu đồng ý trước bằng văn bản (sau đây gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu” theo định nghĩa tại Điều 2.6 của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân).
 9. Sau khi chấm dứt hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác này, Nhà tuyển dụng phải đảm bảo sự bảo mật cho toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân có được hoặc được tạo ra trong thời hạn hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác và phải chuyển giao lại cho CareerViet, xóa bỏ, hủy, hoặc thực hiện các biện pháp phù hợp khác theo hướng dẫn của CareerViet (nếu có).
 10. Nhà tuyển dụng khi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tuyển dụng riêng của Nhà tuyển dụng, phải xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo các cách thức phù hợp và hợp pháp trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích này.
 11. Nếu Nhà tuyển dụng vi phạm bất kỳ điều khoản nào quy định tại điều này mà không có lý do chính đáng, CareerViet có thể chấm dứt hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác. Trong trường hợp này, CareerViet có thể yêu cầu Nhà tuyển dụng bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp Nhà tuyển dụng và/hoặc các công ty con của Nhà tuyển dụng vi phạm điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nhà tuyển dụng sẽ chịu bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm, và nghĩa vụ; bồi thường toàn bộ những mất mát và thiệt hại gây ra cho CareerViet và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và giữ cho CareerViet không bị ảnh hưởng và vô hại bởi bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, hành động pháp lý nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh do hành vi vi phạm của Nhà tuyển dụng / các công ty con của Nhà tuyển dụng.
 12. Nếu Nhà tuyển dụng biết về sự tồn tại của các sự việc cho thấy hành vi phạm tội liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình kinh doanh được ủy thác bởi các bên tham gia hoặc đã tham gia vào hoạt động kinh doanh được ủy thác, Nhà tuyển dụng phải nhanh chóng báo cáo các sự việc đó (và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 24 giờ) cho CareerViet. Thông báo này phải bao gồm những nội dung sau:
  • Mô tả hành vi vi phạm, bao gồm thời gian, địa điểm, các hành động, các tổ chức, cá nhân, phân loại và số lượng dữ liệu liên quan;
  • Thông tin liên lạc của các nhân sự được phân công bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân;
  • Mô tả hậu quả và thiệt hại có thể xảy ra khi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và
  • Mô tả các biện pháp đề xuất để giải quyết và giảm thiểu tác động của việc vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 13. Nghĩa vụ này sẽ vẫn được áp dụng ngay cả khi hợp đồng/ đơn hàng/ thỏa thuận hợp tác đã chấm dứt.


Sử Dụng Nội Dung Trang Web

Công Ty cho phép bạn xem và truy cập một bản sao duy nhất của nội dung hiện có trên hoặc từ CareerViet.vn (Trang Web này) chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

Những nội dung của Trang Web này, và của tất cả những Trang Web khác thuộc quyền kiểm soát của Công Ty, dù là một phần hay toàn bộ (Trang Web này và những Trang Web khác thường được gọi chung là các Trang Web CareerViet) như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những Nội Dung Trang Web khác (gọi chung là "Nội Dung Trang Web" được pháp luật bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu và các các luật khác của Việt Nam và các nước khác. Tất cả Nội Dung Trang Web là tài sản của Công Ty hoặc những nhà phân phối nội dung hoặc khách hàng của Công Ty. Việc biên soạn các nội dung trên Trang Web này (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và tổng hợp) là tài sản riêng của Công Ty và được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng trái phép Nội Dung Trang Web có thể xâm bản quyền tác giả, nhãn hiệu hiệu và các luật khác. Bạn phải giữ lại tất cả các thông báo về quyền tác giả, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông báo khác về quyền sở hữu của bạn chứa trong Nội Dung Trang Web gốc trên bất cứ bản sao nào mà Bạn tạo ra từ Nội Dung Trang Web. Bạn không được bán hoặc thay đổi Nội Dung Trang Web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, thực hiện công khai, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng Nội Dung Trang Web theo bất cứ cách nào cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công khai nào. Việc sử dụng  Nội Dung Trang Web này trên bất cứ Trang Web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

Bạn không được sao chép hay sửa lại mã HTML mà Công Ty tạo lập để phát triển bất cứ Nội Dung Trang Web hoặc những trang hình thành nên bất cứ Trang của CareerViet nào. Nó cũng được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả của Công Ty.

Chấp Nhận Việc Sử Dụng Trang

Quy định chung: Người Dùng không được sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào để truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Nội Dung Trang Web, (a) trong việc xâm phạm bất cứ quy định nào của pháp luật hiện hành, (b) trong việc xâm phạm  quyền tác giả, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm quyền riêng tư, quyền công khai hay những quyền cá nhân của người khác, hoặc (c) mang tính chất phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, sỉ nhục hay gây căm ghét.

Quy Tắc Bảo Mật Trang Web CareerViet

Nghiêm cấm Người Dùng xâm phạm hay cố gắng xâm phạm tính bảo mật của bất cứ Trang Web CareerViet nào, bao gồm nhưng không giới hạn, (a) truy cập dữ liệu không dành cho người dùng đó hoặc đăng nhập vào một máy chủ hoăc tài khoản mà người dùng không có quyền truy cập, (b) cố gắng khảo sát, quét hay kiểm tra những lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng lưới hoặc hoặc xâm phạm đến biện pháp bảo mật hay xác thực mà không có sự cho phép thích hợp, (c) cố gắng gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người dùng, máy chủ hay mạng lưới nào, bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua phương tiện thả virus vào bất cứ Trang Web CareerViet nào, làm quá tải, tràn ngập, gửi thư rác, tấn công hoặc gây ra sự cố, hoặc (d) giả mạo bất cứ tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm phạm hệ thống hoặc bảo mật mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Công Ty sẽ điều tra các sự việc liên quan đến những xâm phạm đó và có thể tham gia và kết hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng liên quan đến những xâm phạm đó.

Những Hạn Chế Sử Dụng Cụ Thể

Những Trang Web CareerViet chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích hợp pháp bởi những cá nhân đang tìm kiếm công việc và thông tin nghề nghiệp và những doanh nghiệp đang tìm kiếm ứng viên. Công Ty đặc biệt ngăn cấm việc dùng Trang Web này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả người dùng đều đồng ý không dùng Trang Web cho bất kỳ điều nào dưới đây:


Thông Tin Người Dùng

Khi bạn đăng ký Trang Web này, bạn tự nguyện cung cấp cho Công Ty một số thông tin cần thiết để xử lý quy trình đăng ký bao gồm nhưng không giới hạn một địa chỉ email hợp lệ (Thông Tin Cá Nhân Của Bạn). Thêm vào đó, những điều khoản và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên Trang Web này, bạn hiểu và đồng ý rằng Công Ty có thể xử lý và tiết lộ cho bên thứ ba, bằng một cơ sở ẩn danh, một vài thông tin kết hợp bao gồm Thông Tin Cá Nhân Của Bạn chứa trong sơ yếu lý lịch đăng ký mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho Công Ty. Công Ty sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn, trừ khi thật sự cần thiết  hay thích hợp để tuân theo quy định của pháp luật hiện hành hay trong các thủ tục pháp lý có thông tin liên quan. Bạn đồng ý rằng Công Ty có quyền cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba tham khảo dựa trên những gì bạn cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do Công Ty và bên thứ ba thực hiện. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Công Ty để  biết thêm chi tiết về Thông Tin Cá Nhân Của Bạn.

Phần kỹ năng và làm việc theo giờ của mỗi ứng viên được đưa ra trên Trang Web CareerViet đều đã thực hiện phỏng vấn kỹ năng do Công Ty tổ chức. Kết quả của mỗi cuộc phỏng vấn kỹ năng và làm việc theo giờ của ứng viên không được Công Ty đánh giá và nên được đánh giá dựa trên những tiêu chí cụ thể của nhà tuyển dụng. Phỏng vấn kỹ năng thuộc quyền sở hữu của Công Ty và có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty. Những cuộc phỏng vấn kỹ năng không nhất thiết phải bảo đảm những kết quả về hiệu suất hay bao hàm tất cả các tiêu chí liên quan trong việc quyết định tuyển dụng của một nhà tuyển dụng. Công Ty không xác minh độc lập những thông tin hoặc danh tính do ứng viên cung cấp.

Là một người dùng, Bạn chịu trách nhiệm với thông tin của riêng bạn và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Bằng việc sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào, bạn chấp nhận không làm những điều sau:

Công Ty không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay độ tin cậy của thông tin  được đăng tải bởi người dùng hay xác nhận bất cứ quan điểm được người dùng bày tỏ. Bạn biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người dùng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho bạn.

Công Ty đóng vai trò như kênh thụ động để phân phối và xuất bản trực tuyến của thông tin được người dùng cung cấp và không có nghĩa vụ sàng lọc trước các thông tin cũng như không chịu trách nhiệm sàng lọc hoặc giám sát những tài liệu do người dùng đăng tải. Nếu được người dùng thông báo về các thông tin liên lạc được cho là không tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện này, Công Ty có thể điều tra cáo buộc và  xác định một cách thiện chí và theo quyết định riêng của mình xem có nên xóa hay yêu cầu xóa thông tin liên lạc đó hay không. Công Ty không có trách nhiệm pháp lý cũng như không có trách nhiệm đối với người dùng về việc thực hiện hay không thực hiện những hoạt động trên. Công Ty có quyền trục xuất những người dùng và ngăn chặn sự truy cập của họ đến Trang Web này vì vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này hay luật pháp và có quyền loại bỏ những thông tin lăng mạ, bất hợp pháp hay có tính chất gây rối. Công Ty có thể thực hiện bất cứ hành động nào đối với những thông tin do người dùng cung cấp mà Công ty cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của mình nếu Công ty tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công Ty hoặc có thể khiến cho Công Ty mất đi (toàn bộ hay một phần) dịch vụ của ISPs hay những nhà cung cấp khác. Bằng cách đưa ra nội dung đến bất cứ kkhu vực công khai hoặc không công khai của bất cứ Trang Web CareerViet nào, bao gồm bảng tin , diễn đàn, cuộc thi, khảo sát và phòng trò chuyện/buổi phỏng vấn, Bạn cung cấp cho Công Ty và những chi nhánh của Công Ty quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại (thông qua nhiều cấp độ), quyền không độc quyền (bao gồm mọi quyền nhân thân) và giấy phép để sử dụng, tái sản xuất, hiệu chỉnh, thích hợp, xuất bản, dịch thuật, tạo ra ntác phẩm phái sinh, phân phối, truyền đạt đến công chúng, biểu diễn và trình bày nội dung (toàn bộ hoặc một phần) mang tính toàn cầu và/hoặc không kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện thông tin, hay công nghệ hiện tại hoặc phát triển sau này, cho toàn bộ thời hạn của bất cứ quyền nào có thể tồn tại đối với nội dung đó. Bạn cũng cam đoan rằng người nắm giữ những quyền này, bao gồm quyền nhân thân trong nội dung đó, đã từ bỏ một cách hoàn toàn và có hiệu lực tất cả các quyền đó, và cấp cho Bạn quyền cấp giấy phép nêu trên một cách hợp lệ và không thể hủy ngang. Bạn cũng cho phép bất kỳ người đăng ký nào truy cập, hiển thị, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho mục đích sử dụng cá nhân. Tùy theo những điều đề cập bên trên, chủ sở hữu của nội dung được trình bày trên Trang Web được giữ lại bất cứ và tất cả những quyền có thể tồn tại trong nội dung đó.

Bất cứ những siêu liên kết, những từ khóa bị ẩn hay bất cứ từ khóa nào không liên quan đến công việc hay gây hiểu nhầm trên tin tuyển dụng đều bị cấm.

Chúng tôi đánh giá cao những phản hồi từ khách hàng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và Trang Web CareerViet. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề xuất, phát minh hoặc những tài liệu sáng tạo khác ngoài những gì chúng tôi đã yêu cầu cụ thể. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi từ bạn về dịch vụ của chúng tôi nhưng xin bạn vui lòng đóng góp cụ thể nhận xét của bạn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi nhưng vui lòng nêu cụ thể nhận xét của bạn và không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu. Nếu bất chấp bỏ qua những yêu cầu của chúng tôi, bạn vẫn gửi những đề nghị, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm, phát minh hay những thông tin sáng tạo khác (được gọi chung là Nội Dung Gửi) thì Nội Dung Gửi đó sẽ trở thành tài sản của Công Ty. Những ai gửi những Nội Dung Gửi như thế đều không được đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào đối với vai trò của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Nội Dung Gửi này. Công Ty sẽ độc quyền sở hữu tất cả những quyền được biết đến hoặc phát hiện sau này đối với Nội Dung Gửi và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những Nội Dung Gửi này với bất cứ mục đích thương mại hay mục đích khác, mà không phải bồi thường cho Bạn hoặc bất cứ người nào cung cấp Nội Dung Gửi.

Đăng Ký và Mật Khẩu

Bạn chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật thông tin của bạn bao gồm Thông Tin Cá Nhân Của Bạn và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng đăng ký của bạn, cho dù bạn có quyền hay không. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho Công Ty bất cứ việc sử dụng trái phép nào về việc đăng ký hoặc mật khẩu của bạn.

Xác Nhận Đại Diện Để Nhận Thông Báo Và Những Yếu Tố Thông Báo Về Tuyên Bố Xâm Phạm Quyền Tác Giả

Nếu Bạn tin rằng sản phẩm đăng ký quyền tác giả của bạn đã được tải lên, đăng tải hay sao chép lên Trang Web này và được sử dụng trên Trang Web này xâm phạm quyền tác giả, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp cho đại diện quyền tác giả được được chỉ định của chúng tôi với những thông tin sau:

CareerViet.vn, và tất cả những Công Ty liên kết của chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng, chủ tài khoản và những đối tác về nội dung cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đó. Việc tái sản xuất, sao chép, phân phối, thay đổi, truyền đạt tới công chúngy hay biểu diễn công khai những sản phẩm đã đăng ký quyền tác giả khi không được phép sẽ tạo nên sự xâm phạm quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Theo điều kiện sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý không dùng Trang Web này hay bất kỳ Trang Web CareerViet nào để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bất cứ chủ tài khoản và chặn quyền truy cập Trang Web của chúng tôi và/hoặc những Trang Web CareerViet khác của bất cứ người dùng nào tiếp tục xâm phạm quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Chúng tôi có quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của riêng chúng tôi, có hoặc không có thông báo và không có trách nhiệm pháp lý với chủ tài khoản bị chấm dứt hay người dùng bị ngăn chặn truy cập.CareerViet không chịu trách nhiệm khi những người dùng này lấy email/số điện thoại của người khác sử dụng với mục đích xấu như gửi thư ráchoặc gửi các nội dung xấu, etc ảnh hưởng đến chủ nhân thực sự của email/số điện thoại đó. Các hành vi hoặc nội dung vi phạm pháp luật người dùng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. CareerViet có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần báo trước.

Trách Nhiệm Pháp Lý của Công Ty

CareerViet.vn chỉ là nơi gặp gỡ. Trang Web này đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải sơ yếu lý lịch và không sàng lọc hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Công Ty không liên quan đến quá trình giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Do đó, Công Ty không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay tính hợp pháp của công việc hay sơ yếu lý lịch được đăng tải, tính trung thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp cơ hội việc làm cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng ứng viên điền vào các cơ hội việc làm. Thêm vào đó, hãy lưu ý những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn  nguy cơ gây tổn hại về thể chất khi giao dịch với người lạ, người nước ngoài, những người chưa thành niên hay những người có hành vi giả mạo. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao dịch với những người dùng  mà bạn liên hệ thông qua Trang Web này và/hoặc những Trang Web CareerViet khác.

Vì  việc xác thực người dùng trên Internet không dễ dàng nên Công Ty không thể và không khẳng định rằng mỗi người dùng đều thừa nhận là người họ tuyên bố. Vì chúng tôi không và không thể tham gia vào những giao dịch của những người dung với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên bất cứ Trang Web CareerViet nào, trong trường hợp Bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng, Bạn giải phóng Công Ty (và những đại diện và nhân viên của chúng tôi) khỏi những khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại (hậu quả thực tế, trực tiếp và gián tiếp) thuộc mọi loại và tính chất, đã biết chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, đã tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách liên quan đến những tranh chấp như vậy.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được thông tin do những người dùng khác cung cấp có giá trị thông qua Trang Web này và/hoặc những Trang Web CareerViet khác. Theo lẽ tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, hoặc không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ bị gắn nhãn sai hoặc giả mạo.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cẩn trọng và có ý thức chung khi sử dụng Trang Web này và/hoặc những Trang Web CareerViet khác.

Nội Dung Trang Web này có thể có những điểmkhông chính xác hoặc lỗi đánh máy. Công Ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ hay kịp thời của bất cứ Trang Web CareerViet nào hay Nội Dung Trang Web này. Bạn chịu mọi rủi ro cho việc dùng Trang Web CareerViet và Nội Dung Trang Web. Những thay đổi được thực hiện theo định kỳ có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trên Trang Web CareerViet.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm với hình thức, nội dung và tính chính xác của bất cứ sơ yếu lý lịch hay tài liệu chứa do bạn đăng tải trên Trang Web CareerViet. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ đăng tải trên Trang Web CareerViet.

Công Ty không được xem là một nhà tuyển dụng đối với việc bạn sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định tuyển dụng nào, vì bất kỳ lý do gì, được đưa ra bởi bất kỳ tổ chức nào đăng tuyển công việc trên Trang Web CareerViet.

Công Ty không đảm bảo rằng bất cứ Trang Web CareerViet nào sẽ không có lỗi trong hoạt động hoặc bất cứ Trang Web CareerViet nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào hoặc Nội Dung Trang Web dẫn đến nhu cầu bảo trì hoặc thay thế thiết bị hay dữ liệu, Công Ty không chịu trách nhiệm về những chi phí đó.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Thiệt Hại Gián Tiếp

Trong mọi trường hợp, Công Ty, những nhà cung cấp hay bên thứ ba được đề cập trên bất kỳ Trang Web CareerViet nào không có trách nhiệm với bất cứ những thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại ngẫu nhiên và mang tính hậu quả, những lợi ích bị mất mát hay những thiệt hại do mất dữ liệu hay gián đoạn kinh doanh) xuất phát từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào và Nội Dung Trang Web này, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù Công Ty có được cho biết về khả năng có thiệt hại đó hay không.

Liên Kết Với Những Trang Web Khác

Bằng việc đăng tin tuyển dụng trên CareerViet.vn, bạn hiểu rằng mô tả công việc của bạn, thông tin của công ty bạn và một số thông tin cần thiết khác có thể được đăng tải trên hệ thống các trang web đối tác của chúng tôi mà không cần báo trước cho bạn bao gồm nhưng không giới hạn: Vieclam.Vietnamnet.vn; Vieclam.Tuoitre.vn; VieclamIT.vn, nhằm gia tăng hiệu quả đăng tuyển. Trường hợp công ty bạn không muốn hiển thị thông tin trên các trang web đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Kinh Doanh [Sales Reps] để được hỗ trợ.

Trang Web này và một vài Trang Web CareerViet khác chứa những liên hệ với những trang web của bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn, không phải là sự xác nhận từ Công Ty cho những nội dung của  bên thứ ba đó. Công Ty không có trách nhiệm đối với nội dung trên trang web của bên thứ ba và không có bất cứ tuyên bố nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thứ ba thì  Bạn phải tự chịu rủi ro.

Không Bán Lại Hay Sử Dụng Trái Phép Vì Mục Đích Thương Mại.

Bạn đồng ý không bán lại hay chuyển nhượng ­quyền hay nghĩa vụ của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất cứ Trang Web CareerViet nào vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.

Quy Trình Và Trách Nhiệm Giải Quyết Tranh Chấp Và Khiếu Nại

Khi phát sinh tranh chấp giữa một thành viên/ ứng viên/ người lao động (gọi chung là bên thứ ba) và một công ty sử dụng dịch vụ của CareerViet, Công Ty Cổ Phần Giải Pháp CareerViet đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của bên thứ ba vào chất lượng dịch vụ của CareerViet. Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại như sau:

Bước 1: CareerViet tiếp nhận các thông tin phản hồi của bên thứ ba về việc các Công Ty sử dụng dịch vụ của CareerVietđăng tải nội dung tuyển dụng công việc không chính xác, hoặc các Công Ty sử dụng dịch vụ tiếp cận và liên hệ với các ứng viên không phù hợp như cơ sở dữ liệu sơ yếu lý lịch tiếp thị qua email…, hoặc có hiện tượng thu tiền của bên thứ ba nhưng không cung cấp đúng cam kết giữa các bên hoặc các khiếu nại liên quan đến trách nhiệm pháp lý liên quan của các Công Ty sử dụng dịch vụ của CareerViet.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giải Pháp CareerViet tiếp nhận các phản ánh của bên thứ ba. Các Bộ phận này chủ động tìm hiểu thêm thông tin chi tiết từ bên thứ ba và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà Công Ty đã công bố. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng đăng tuyển, hoặc các dịch vụ liên quan ngay lập tức mà không cần sự chấp thuận từ các công ty sử dụng dịch vụ của CareerViet và thông báo các thông tin liên quan cho các công ty này trong vòng 8 giờ làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp các công ty sử dụng dịch vụ của CareerViet không cung cấp được thông tin xác thực hoặc các công ty này và bên thứ ba không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng thì CareerViet bảo lưu quyền tạm ngưng đăng tuyển hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi tranh chấp giữa các công ty này với các bên thứ ba đã được giải quyết ổn thỏa.

Trong mọi trường hợp phát sinh thì Công Ty Cổ Phần Giải Pháp CareerViet được miễn trừ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các tranh chấp giữa các công ty sử dụng dịch vụ của CareerViet và các bên thứ ba về mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh.

Chấm Dứt

Công Ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của Công Ty, thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản lý và/hoặc xóa các bài đăng của bạn khỏi Trang Web này và các Trang Web CareerViet khác và chấm dứt ngay việc đăng ký của bạn với hoặc khả năng truy cập Trang Web này và các Trang Web CareerViet khác và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do Công Ty cung cấp cho Bạn khi Bạn vi phạm Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu Công Ty không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào Bạn gửi lên Trang Web hoặc Trang Web CareerViet khác.

Trong tất cả mọi trường hợp, CareerViet lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp, bao gồm mà không hạn chế việc xử lý các thông tin và/hoặc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi trang web này và những Trang Web CareerViet khác; và ngay lập tức chấm dứt sự đăng ký của bạn hoặc khả năng truy cập vào trang web này và những Trang Web CareerViet khác và/hoặc bất cứ những dịch vụ nào khác do Công Ty cung cấp cho bạn, về bất cứ những vi phạm về Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu Công Ty không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin bạn cung cấp trên trang web này hoặc những Trang Web CareerViet khác.

Bồi Hoàn

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và giữ vô hại cho Công Ty, viên chức, giám đốc, nhân viên và đại diện của Công Ty, khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào , bao gồm mà không giới hạn ở những khoản phí kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp cho một Trang Web CareerViet, (ii) bất kỳ Nội Dung Trang Web nào bạn sử dụng hoặc (iii) việc bạn vi phạm các điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện này. Công Ty sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào như vậy và sẽ hỗ trợ bạn, bằng chi phí của bạn, trong việc chống lại bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào như vậy.

Tổng Quan

Công Ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng Nội Dung Trang Web này có thể được xem hay truy cập một cách hợp pháp bên ngoài nước Việt Nam. Việc truy cập Nội Dung Trang Web này có thể không hợp pháp bởi một vài người hay tại một số quốc gia. Nếu bạn truy cập Trang Web này từ bên ngoài nước Hoa Kỳ, bạn đang hành động với rủi ro riêng của bạn và bạn chịu trách nhiệm tuân thủ với pháp luật tại khu vực tài phán của bạn. Những Điều khoản và điều kiện này được quản lý bởi luật pháp nội dung của Tiểu bang Massachusetts, mà không phụ thuộc vào nguyên tắc về xung đột luật pháp. Thẩm quyền cho bất kỳ yêu cầu phát sinh dưới thỏa thuận này chỉ thuộc về tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Boston, Massachusetts. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này được tìm thấy không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, sự không hợp lệ của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp lệ của các điều khoản còn lại trong những Điều khoản và Điều kiện, các điều khoản còn lại đó sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này không được coi là coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Trừ khi được quy định rõ trong các điều khoản sử dụng bổ sung cho các khu vực của Trang Web này, một “Thông Báo Pháp Lý" cụ thể , hoặc Chứng Nhận Phần Mềm hoặc tài liệu trên những Trang Web chuyên biệt, Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công Ty đối với việc sử dụng Trang Web này. Không có sự thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện này được thực hiện ngoại trừ khi có thông báo sửa đổi trên trang này.

Điều Khoản Sử Dụng Bổ Sung

Một số khu vực của Trang Web này và những Trang Web CareerViet khác không tránh khỏi phụ thuộc vào những điều khoản sử dụng bổ sung. Bằng cách sử dụng những khu vực như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc khu vực này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản sử dụng bổ sung áp dụng với những khu vực như thế.

Feedback