Chính sách quyền riêng tư - Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Tổng quan

CareerViet (“chúng tôi”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm người dùng an toàn, bảo mật. Chính sách Bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Chính sách”)  nêu rõ việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân trực tuyến áp dụng cho tất cả những trang web của chúng tôi (trừ khi có một tuyên bố riêng về quyền riêng tư áp dụng cụ thể). Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang này để xem xét bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách này.

Với mục đích của Chính sách này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng (tức là một cá nhân).

Bằng cách chọn và đồng ý với Chính sách khi đăng ký tài khoản, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định tại Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và giá trị từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc các trường hợp tự động chấm dứt theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ý cho phép việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập các trang web của chúng tôi, hoặc thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc rút lại sự đồng ý của bạn nếu bạn đã đồng ý trước đó.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý toàn bộ hoặc một phần tại Việt Nam. Nếu bạn truy cập trang web của CareerViet từ các quốc gia khác ngoài Việt Nam, việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chuyển dữ liệu của bạn ra khỏi quốc gia của bạn và đến Việt Nam.

Các trang web của chúng tôi có chứa liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. CareerViet không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc cách hoạt động của các trang web khác mà bạn chọn kết nối từ một  trang web của CareerViet. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách quyền riêng tư của những trang web khác đó để bạn có thể hiểu cách họ xử lý, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này chỉ áp dụng duy nhất cho dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập trên trang web của CareerViet và không áp dụng cho dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bằng bất kỳ phương thức nào khác.

Các Loại Dữ Liệu Cá Nhân và Cách Thu Thập

Trong phạm vi phù hợp để cung cấp dịch vụ cho bạn và tùy thuộc vào sự cung cấp tự nguyện của bạn, CareerViet yêu cầu hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân theo nhiều cách khác nhau từ các khu vực khác nhau trên trang web của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân được thu thập có thể bao gồm dữ liệu về danh tính và liên hệ như tên (họ, tên đệm, và tên, nếu có), địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số thẻ tín dụng, số bảo hiểm xã hội, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và bất cứ những thông tin khác mà danh tính của bạn có thể được nhận biết. Ở những khu vực khác, CareerViet thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không riêng biệt về bạn như mã vùng, tuổi, sở thích, giới tính, và mục yêu thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại dữ liệu này. Ví dụ như tại những vùng trên trang web CareerViet mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm trang bạn có thể mở tài khoản MyCareerViet, đăng ký sử dụng dịch vụ, đăng hồ sơ, tham gia một cuộc thi, thực hiện các khảo sát hoặc mua sản phẩm.

Để tạo một hồ sơ CareerViet, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng và trình độ, ảnh, sự xác nhận và bảo chứng, v.v.

Bên cạnh đó, CareerViet có thể thu thập những thông tin về bạn một cách gián tiếp khi bạn dùng những dịch vụ nhất định của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên người dùng và mật khẩu Microsoft Passport, Google, Facebook của bạn, bạn cho phép chúng tôi truy cập và lưu trữ thông tin hồ sơ tài khoản của bạn; những thông tin này sẽ tuân theo và được xử lý theo những quy định và cách thức được mô tả trong Chính sách này.

Chúng tôi cũng thu thập và có thể thu thập một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những khu vực mà bạn truy cập và những dịch vụ mà bạn sử dụng. Hơn nữa, những thông tin kỹ thuật về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn được hoặc có thể được CareerViet thu thập. Thông tin kỹ thuật này có thể bao gồm (không giới hạn) địa chỉ giao thức internet (IP), địa chỉ MAC, loại trình duyệt và phiên bản, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo, những loại và phiên bản của các tiện ích mở rộng (hoặc còn gọi là plug-in) trong trình duyệt web của bạn, hệ điều hành và nền tảng, dữ liệu vị trí điện thoại di động và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Thỉnh thoảng,CareerViet có thể cho bạn cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, sở thích và/hoặc thông tin về lối sống của bạn, nhưng việc cung cấp thông tin như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Ví dụ, thông tin như vậy có thể được dùng để xác định khả năng bạn quan tâm đến việc nhận email hoặc những cách thức trao đổi khác về những sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Đối với một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân được phân loại là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm (không giới hạn) giọng nói của bạn thông qua các cuộc gọi điện thoại được ghi âm (nếu có), tình trạng sức khỏe và thông tin cá nhân được ghi trong hồ sơ sức khỏe, trừ thông tin về nhóm máu mà bạn cung cấp (nếu có); thông tin về thu nhập của bạn (nếu có); và thông tin về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc (nếu có).

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chọn đăng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn trong các khu vực công cộng của CareerViet, như trong hồ sơ ứng tuyển, các diễn đàn trực tuyến hoặc phòng trò chuyện, trong CareerViet Networking, hoặc trong cơ sở dữ liệu hồ sơ có thể tìm kiếm, các dữ liệu cá nhân như vậy có thể bị thu thập và sử dụng bởi những người khác mà CareerViet không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập và sử dụng dữ liệu mà các bên thứ ba thực hiện đối với dữ liệu bạn đăng hoặc cung cấp ở các khu vực công cộng của CareerViet.

Bạn cũng đồng ý và xác nhận rằng tất cả dữ liệu cá nhân và thông tin mà bạn cung cấp, đăng hoặc tải lên trên trang web của chúng tôi là chính xác và hợp pháp, và bạn không sử dụng dữ liệu và thông tin như vậy cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. CareerViet, hoạt động như một nền tảng trung gian, sẽ không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào liên quan đến vấn đề này.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và/hoặc sự cho phép từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu đó theo Chính sách này. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi các tài liệu có giá trị pháp lý để chứng minh rằng bạn đã thu thập được sự đồng ý và sự cho phép cần thiết. 

Lưu trữ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu đó. Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý sự nghiệp của bạn là một quá trình kéo dài suốt đời, chúng tôi sẽ luôn lưu trữ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm làm cho việc sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp lần sau của bạn trở nên hiệu quả, thiết thực và phù hợp hơn. Tất nhiên, bạn có thể sửa đổi hoặc cập nhật hồ sơ tài khoản MyCareerViet của bạn, hồ sơ resume và hồ sơ CareerViet Networking của bạn bất kỳ lúc nào.

Sử dụng Dữ liệu cá nhân bởi CareerViet

Chúng tôi dùng dữ liệu tập hợp được trên trang web CareerViet, dù là thông tin cá nhân, dữ liệu nhân khẩu, dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu kỹ thuật với mục đích vận hành và cải thiện trang web CareerViet, tạo nên trải nghiệm người dùng tích cực và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi đề xuất.

Chúng tôi cũng có thể dùng những dữ liệu chúng tôi thu thập được để thông báo đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn khác, hoặc gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo/ tiếp thị khác, có thể trực tiếp hoặc thông qua các đối tác và chiến lược quảng cáo mà chúng tôi có, từ CareerViet hoặc các công ty liên kết của CareerViet, hoặc để liên hệ với bạn về ý kiến của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được cung cấp.

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên hệ của bạn để gửi email hoặc các thông điệp khác liên quan đến việc cập nhật trên trang web CareerViet, chẳng hạn như những cơ hội việc làm mới từ CareerViet và danh sách công việc bổ sung có thể hấp dẫn bạn. Tính chất và tần suất của các thông điệp này sẽ thay đổi tùy theo thông tin chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, tại thời điểm đăng ký MyCareerViet, bạn có thể lựa chọn để nhận các thông điệp, thông tin và khuyến mãi bổ sung bao gồm, không giới hạn, các bản tin thông tin miễn phí từ CareerViet liên quan đến các chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm đến, ví dụ như lời khuyên về quản lý sự nghiệp.

Chúng tôi có một khu vực mà bạn có thể lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào bạn gửi trong vùng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích tiếp thị hoặc liên hệ bạn để có thêm thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác theo mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Tiết lộ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân của bạn, những dữ liệu cá nhân kết hợp dữ liệu nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web CareerViet của bạn (như những khu vực bạn truy cập và những dịch vụ bạn sử dụng), ngoại trừ những trường hợp được nêu ra dưới đây:

1. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý với việc tiết lộ này. Ví dụ, nếu bạn cho biết rằng bạn muốn nhận thông tin về những thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba khi bạn đăng ký một tài khoản MyCareerViet, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, nhà cung cấp dữ liệu tổng hợp, nhà tiếp thị hoặc người khác để gửi email hoặc liên lạc với bạn bằng cách khác hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như quan tâm và mục yêu thích mà bạn cung cấp) để xác định liệu bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt hay không.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho các công ty và cá nhân chúng tôi thuê để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc lưu trữ máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện chức năng của họ, nhưng họ sẽ không chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những yêu cầu của pháp luật hoặc tuân theo quy trình luật định; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của CareerViet hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba mua lại toàn bộ hoặc một phần đáng kể doanh nghiệp của CareerViet, dù việc mua lại đó thông qua việc sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần đáng kể tài sản của chúng tôi theo quy định của luật pháp hiện hành. Trong trường hợp CareerViet bị giải thể hoặc không hoạt động nữa hoặc tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân đó được xóa không thể khôi phục được.

CareerViet cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp được ẩn danh về khách truy cập đến từng trang web của mình (ví dụ, số khách đến khu vực Diversity của CareerViet) với những khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu những nhóm khách truy cập trang web của CareerViet và cách những khách truy cập đó sử dụng trang web.

CareerViet cung cấp công nghệ, những dịch vụ lưu trữ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những khu vực tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như "khu vực tuyển dụng riêng"  hoặc "Talent Solution" hoặc "Talent Referral" hoặc chiến dịch "Get Name Card"). Thông tin cá nhân và/hoặc thông tin nhân khẩu bạn cung cấp trong những vùng tuyển dụng riêng trở thành một phần trong cơ sở dữ liệu của CareerViet, nhưng không ai ngoại trừ bạn, CareerViet và công ty liên quan có thể truy cập vào thông tin này mà không được sự đồng ý của bạn.

Thông tin thu thập trên một trang trong khu vực tuyển dụng riêng hoặc trên một trang có thương hiệu chung (như trang web của cuộc thi được đồng tài trợ bởi CareerViet và một công ty khác) có thể trở thành tài sản của công ty khác hoặc của cả CareerViet và công ty khác. Trong trường hợp đó, việc sử dụng thông tin như vậy bởi công ty khác có thể tuân theo thỏa thuận giữa công ty đó và bạn, kèm theo chính sách bảo mật của công ty đó và, trong mọi trường hợp, CareerViet không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bởi công ty đó.

Nếu bạn ứng tuyển cho một vị trí thông qua trang web đồng thương hiệu, bạn có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin về tuổi, giới tính hoặc sắc tộc. Một số nhà tuyển dụng bắt buộc theo quy định của luật pháp phải thu thập thông tin này từ ứng viên để báo cáo và lưu trữ thông tin. Bạn nên hiểu rằng nếu bạn cung cấp thông tin này, nó sẽ được các nhà tuyển dụng thu thập theo yêu cầu của pháp luật và sẽ không được sử dụng để đưa ra bất kỳ quyết định tuyển dụng nào. Tất cả thông tin được cung cấp sẽ được tách biệt với việc bạn bày tỏ sự quan tâm đến bất kỳ cơ hội việc làm nào. Việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và bạn sẽ không bị chịu bất kỳ hành động hoặc đối xử bất lợi nào nếu bạn chọn không cung cấp thông tin này.

Bạn có thể từ chối không?

Bất kỳ khi nào chúng tôi gửi thông tin đến bạn, chúng tôi sẽ gửi kèm hướng dẫn về cách hủy đăng ký và liên kết để thực hiện điều đó.

Hồ Sơ Ứng Tuyển

Vì CareerViet là một trang web tuyển dụng, chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn lưu hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách làm điều này:

1. Bạn có thể lưu giữ hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nhưng không cho phép nó có khả năng được tìm kiếm bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng. Không cho phép hồ sơ của bạn có khả năng tìm kiếm có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để ứng tuyển trực tuyến, nhưng các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng không thể tìm kiếm nó thông qua cơ sở dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.

2. Nếu bạn cho phép hồ sơ của bạn có thể được tìm kiếm, tất cả các bên có quyền truy cập vào kho dữ liệu hồ sơ ứng tuyển có thể tìm kiếm (hoặc bản sao của dữ liệu) của chúng tôi đều có thể xem được hồ sơ của bạn. Ngoài ra, một phần của hồ sơ có khả năng tìm kiếm của bạn (nhưng không phải là những thông tin liên hệ của bạn) có thể được công khai trong tài khoản Networking về bạn trên CareerViet Networking.

Chúng tôi cố gắng giới hạn việc truy cập vào cơ sở dữ liệu hồ sơ có khả năng tìm kiếm của chúng tôi (hoặc bản sao dữ liệu) cho những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng, tổ chức tuyển người chuyên nghiệp, và chuyên gia quản lý nhân sự có trả phí và những cơ quan thi hành pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng không thể bảo đảm rằng những tổ chức khác sẽ không truy cập được vào kho dữ liệu này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hồ sơ bởi các bên thứ ba truy cập vào những hồ sơ như vậy trong khi chúng đang nằm trong cơ sở dữ liệu hồ sơ có khả năng tìm kiếm của chúng tôi. Tuy nhiên, những phần trong hồ sơ có thể được tìm thấy của bạn (không phải là thông tin liên lạc của bạn) mà tự động công khai trong hồ sơ Networking của bạn trên CareerViet Networking có thể được truy cập bởi bất cứ người nào sử dụng sản phẩm CareerViet Networking. Bạn có thể loại bỏ hồ sơ của bạn ra khỏi kho dữ liệu có thể được tìm kiếm của chúng tôi hoặc xóa hồ sơ của bạn ra khỏi CareerViet Networking vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và những người khác đã trả phí để truy cập vào cơ sở dữ liệu đó hoặc để có bản sao của cơ sở dữ liệu đó, cũng như những bên khác truy cập vào cơ sở dữ liệu và những ai đã truy cập CareerViet Networking có thể lưu giữ lại bản sao hồ sơ hoặc hồ sơ Networking của bạn trong kho dữ liệu riêng của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sở hữu, sử dụng hoặc bảo mật hồ sơ ứng tuyển hoặc hồ sơ Networking trong những trường hợp này.

Sử dụng Cookies

CareerViet sử dụng "cookies" để giúp cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm trực tuyến và thời gian trực tuyến của bạn. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của trang web. Cookies không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookies được đặt vào máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền đã cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookies là cung cấp những tính năng tiện lợi để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là thông báo cho máy chủ trang web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa trang CareerViet hay đăng ký dịch vụ, một cookie giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về bạn (như tên người dùng, mật khẩu và sở thích). Nhờ việc sử dụng cookies, chúng tôi có thể cung cấp kết quả được nhanh và chính xác hơn,  cùng với trải nghiệm trang web được cá nhân hóa hơn. Khi bạn quay lại trang CareerViet, thông tin bạn đã cung cấp trước đây có thể được khôi phục, giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng những tính năng mà bạn đã tùy chỉnh. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookies. Hầu hết những trang web tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn thường có thể thay đổi những cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả những cookies nếu bạn muốn. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để thông báo cho bạn mỗi lần có một cookie được gửi và cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookies trên cơ sở cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookies, điều đó có thể làm giảm hiệu suất và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của bạn trên trang web CareerViet.

Sử dụng Web Beacons

Những trang web CareerViet có thể chứa những hình ảnh điện tử được gọi là là Web Beacons (đôi khi được gọi là single-pixel gifs) cho phép chúng tôi đếm được số người sử dụng vào những trang đó và để cung cấp những dịch vụ có thương hiệu chung. Web beacons không được dùng để truy cập thông tin cá nhân cụ thể của bạn trên CareerViet; chúng là một kỹ thuật mà chúng tôi dùng để tập hợp những thống kê tổng hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Web beacons chỉ thu thập được một tập hợp hạn chế thông tin bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và mô tả của trang chứa Web beacon.

Quyền và nghĩa vụ của bạn

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình được quy định theo pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ngày 17 tháng 4 năm 2023, như được trình bày dưới đây.

Liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện các quyền sau đây theo quy định của pháp luật hiện hành:

Quyền được biết

Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền đồng ý

Bạn có quyền được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền truy cập

Bạn có quyền được truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào được đề cập ở trên bằng cách liên hệ chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận việc rút lại sự đồng ý.

Bạn cần hiểu rằng khi bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được đề cập ở trên, chúng tôi có thể không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi ngưng cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình. Trong trường hợp như vậy, quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của chúng tôi vẫn sẽ được bảo lưu rõ ràng.

Quyền xóa dữ liệu

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Đặc biệt, bạn có thể xóa hồ sơ ứng tuyển của mình khỏi cơ sở dữ liệu trực tuyến của CareerViet, xóa bỏ hoặc đóng các tài khoản MyCareerViet của bạn bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ xóa bỏ tất cả các bản sao hồ sơ và dữ liệu của bạn trong vòng 72 giờ. Vui lòng xóa tài khoản của bạn trong phần MyCareerVietCenter/Cài Đặt/Tài khoản/Xóa tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ contact@karieragroup.com.

Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi pháp luật có quy định khác. Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, và sẽ áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền cung cấp dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện bởi CareerViet để ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện

Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi có vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có thỏa thuận khác của các bên hoặc trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền tự bảo vệ

Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, các luật khác có liên quan, chẳng hạn như nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc yêu cầu các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 của Bộ luật Dân sự.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào trong bảng trên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin liên hệ được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu một số thông tin cụ thể để giúp xác nhận danh tính của bạn, đảm bảo quyền của bạn để thực hiện bất kỳ quyền nào trong bảng trên và ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận nó. Tất cả các yêu cầu hợp pháp sẽ được phản hồi trong khung thời gian quy định.

Bạn cũng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật:

 

Cập nhật Dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể xem lại, chỉnh sửa, cập nhật hay thay đổi thông tin trong tài khoản MyCareerViet bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản MyCareerViet của bạn, vào Hồ sơ CareerViet của bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu bạn muốn, bạn có thể chỉnh sửa thông tin đó với các tùy chọn được cung cấp.

Nếu bạn chọn nhận các bản tin, email thương mại hoăc các liên lạc khác từ CareerViet hay bên thứ ba khi bạn đăng ký với MyCareerViet, nhưng sau đó bạn thay đổi ý định, bạn có thể bỏ chọn bằng cách chỉnh sửa Hồ sơ CareerViet của bạn như đã mô tả ở trên. Nếu trước đó bạn đã chọn không nhận những liên lạc đó, thì sau này bạn có thể chọn nhận bằng cách chỉnh sửa Hồ sơ CareerViet của bạn.

Bảo vệ

CareerViet đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc mất mát bất thường và truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, mất mát dữ liệu và rò rỉ thông tin vẫn có thể xảy ra vì lý do kỹ thuật, các đối tượng xấu hoặc các tình huống không lường trước khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Trong phạm vi được phép bởi luật pháp áp dụng, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo vi phạm (nếu xảy ra) cho các bên liên quan và các cơ quan có thẩm quyền trong giới hạn thời gian luật định..

Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ sự sử dụng sai mục đích, mất mát hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong Chính sách này.

Khi bạn đặt hàng trực tuyến tại CareerViet, thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Secure Socket Layer (SSL). SSL giúp cho thông tin thẻ tín dụng của bạn khó bị chặn hoặc bị đánh cắp trong khi truyền tải. CareerViet sử dụng một công ty dịch vụ để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của mình. Để biết thêm những thông tin về bảo mật và những hoạt động bảo đảm an toàn này của công ty, vui lòng tham khảo thêm.

Trẻ em

CareerViet không hướng đến đối tượng người dùng là trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập những thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật cho CareerViet, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi hoặc cập nhật đó tại đây để bạn luôn biết rõ những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng những dữ liệu cá nhân đó và chúng tôi sẽ tiết lộ cho ai. Nếu bất kỳ lúc nào, bạn có câu hỏi hoặc quan ngại về Chính sách Bảo mật của CareerViet, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: contact@karieragroup.com

Thông tin liên hệ

CareerViet.vn là tên trang web của Công ty CP giải pháp CareerViet, trụ sở đặt tại 139 Pasteur, Q.3, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: (84.28) 3822-6060

Liên hệ với Phụ trách Quản lý Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi: Trần Văn Huy –Techleaders@mail.careerviet.vn

Chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến của bạn về Chính sách này. Nếu bạn cho rằng rằng chúng tôi không tuân thủ Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact@karieragroup.com. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để nhanh chóng xác định và khắc phục vấn đề.

Feedback