Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

Giải pháp toàn diện cho nhu cầu tuyển dụng quốc tế

Là Mạng Việc làm & Tuyển dụng toàn cầu duy nhất tại Việt Nam, CareerViet.vn tự hào mang đến những giải pháp toàn diện cho nhu cầu tuyển dụng nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể đăng tải thông tin tuyển dụng của mình tại các nước có sự hiện diện của CareerViet, ngay từ Việt Nam.

Lợi ích

Liên hệ và kết nối với các ứng viên ở ngoại quốc một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Hợp đồng và thủ tục thanh toán đơn giản cho các loại tất cả dịch vụ.

Feedback