TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

Location

Phòng 10.02, Tầng 10, Lant Building, Số 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
  • Field of operations: Personal
998 followers

About us

Phòng 10.02, Tầng 10, Lant Building, Số 56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jobs active

Trưởng Phòng Kỹ thuật Sản xuất (Tiếng Nhật)

Trưởng Phòng Kỹ thuật Sản xuất (Tiếng Nhật)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Long An
Sales - Marketing (Tiếng Trung Quan Thoại)

Sales - Marketing (Tiếng Trung Quan Thoại)

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai
Feedback