About us

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam

Employment Information

Kế toán thuê tại Dương Nội, Hà Đông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2024
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 3 Years