About us

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ điện Lạnh REE

Employment Information

Nhân viên QS MEP (Khu vực HCM, Đồng Nai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2024
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 1 - 5 Years

Location