About us

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Employment Information

Nhân viên văn phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/05/2024
Industry Administrative / Clerical
Experience 1 - 2 Years