About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

Employment Information

Chuyên viên tài chính đầu tư cấp cao (Sử dụng tốt Tiếng Anh)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 35,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 10/06/2024
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 7 Years