About us

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

Employment Information

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện (Thiết Kế Dự Án)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2024
Industry Electrical / Electronics
Experience Over 1 Years