About us

Công Ty Cổ Phần Phương Tiện Điện Thông Minh Selex

Employment Information

Kỹ sư Thiết kế Cơ khí (>3 năm kinh nghiệm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 09/06/2024
Industry Mechanical / Auto / Automotive
Experience 3 - 8 Years