About us

Tập Đoàn Kim Tín

Employment Information

NHÂN VIÊN BẢN TRÌ ĐIỆN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2024
Industry Electrical / Electronics