About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

Employment Information

Nhân viên kinh doanh B2B - Thị trường quốc tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 13/06/2024
Industry Marketing , Sales / Business Development
Experience 2 - 5 Years