About us

Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Employment Information

Nhân viên Kỹ thuật Điện, Nước

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 02/06/2024
Industry Maintenance , Civil / Construction
Experience 1 - 3 Years