About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT TÂY NGUYÊN

Employment Information

Nhân Viên Media

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2024
Industry Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications