About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên Phiên dịch Tiếng Trung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 23/05/2024
Industry Human Resources , Interpreter/ Translator