About us

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỊNH AN

Employment Information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG - MIỀN BẮC

Job level CEO
Salary $ 40,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2024
Industry Executive management , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 15 Years