About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&B QUỲNH CHI

Employment Information

TRỢ LÝ QUẢN LÝ -PHỞ BÒ MỸ QUẬN 2

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2024
Industry Restaurant / Hotel
Experience 1 - 2 Years