About us

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Employment Information

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất và vật tư

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2024
Industry Executive management , Statistics , Freight / Logistics / Warehouse