Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

BHXH Việt Nam hướng dẫn mức hưởng BHYT trái tuyến từ 1-1-2021

Lượt xem: 5,140

Theo quy định của khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế  khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến từ ngày 1-1-2021.

Để thống nhất triển khai thực hiện quy định nêu trên, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh theo quy định tại Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT và tại khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 (Bệnh viện đa khoa khu vực được UBND tỉnh hoặc Sở Y tế quyết định là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh) Mục I Công văn 978/BYT-BH ngày 25/2/2016, để triển khai thực hiện đúng quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT , đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh.

BHXH Việt Nam hướng dẫn mức hưởng BHYT trái tuyến từ 1-1-2021 - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

- Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh theo khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế là trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến nhưng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến, không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế.

Đồng thời phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Vì vậy, để người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó có quyền lợi không phải đồng chi trả đối với các chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT khi đủ điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với ngành y tế và các ban ngành liên quan tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ về chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực, khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã, tuyến huyện tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh và chuyển người bệnh lên tuyến trên theo đúng quy định hiện hành.

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trước ngày 1-1-2021, ra viện từ ngày 1-1-2021 trở đi, có xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ: các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ ngày 1-1-2021 được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế.

Nguồn : Theo Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback