Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu

Lượt xem: 5,106

Tôi có tổng thời gian đóng BHXH là 42 năm 11 tháng, là giáo viên mã ngạch 15.113 từ năm 1997, giảng dạy tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình từ tháng 2/1997 đến tháng 5/2017, hàng tháng được nhận phụ cấp thâm niên nghề, khi đủ tuổi nghỉ hưu có thâm niên nghề hơn 20 năm. 

Năm 2011, tôi đã được truy lĩnh phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Qua tìm hiểu tôi được biết Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình không đóng phần bảo hiểm phụ cấp thâm niên nghề cho tôi, do vậy khi nghỉ hưu tôi không được hưởng.

Vậy, tôi có thời gian dạy tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình hơn 20 năm, khi nghỉ hưu có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề không? Để được hưởng phụ cấp thâm niên nghề tôi phải làm các thủ tục gì? Gửi đến đâu?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định hiện hành, cơ quan BHXH chỉ có căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu đối với ông khi ông đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề.

Theo kiến nghị của ông, ông không được đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề. Nội dung này thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị sử dụng lao động, đề nghị ông liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để được trả lời về việc đóng BHXH và hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với ông. Nếu ông thuộc đối tượng được đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề và đơn vị sử dụng lao động đóng bổ sung phụ cấp thâm niên nghề cho ông thì cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh mức hưởng BHXH.

Nguồn : Theo dantri.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback