Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự ý thôi việc?

Lượt xem: 5,236

Tôi là nhân viên kế toán tại một trường học ở Trà Vinh. Nếu tôi tự ý thôi việc thì có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

Hỏi: Tôi là nhân viên kế toán tại một trường học ở Trà Vinh. Vì lý do cá nhân, ngày 30/9/2018, Tôi đã gửi đơn xin thôi việc lên Ban Giám hiệu nhà trường và thôi việc ngày 1/1/2019.

Ban Giám hiệu nhà trường chấp thuận cho tôi thôi việc theo nguyện vọng, tuy nhiên Phòng GD&ĐT huyện chưa chấp thuận cho tôi nghỉ việc.

Việc Phòng GD&ĐT không chấp thuận cho tôi thôi việc có đúng quy định không? Nếu tôi tự ý thôi việc thì có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời:

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Theo Khoản 14 Điều 11 Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể:

Điều 11: Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ trực thuộc: Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng các hội cấp huyện được giao biên chế sự nghiệp

Khoản 14: Quyết định cho viên chức chuyển đổi vị trí công tác, thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm chức vụ, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật (trừ viên chức quản lý là cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập).

Như vậy, việc đồng ý cho bạn được thôi việc hay không là thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng nhà trường nơi bạn đang công tác.

Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp việc chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 3 ngày”.

Việc bạn có đơn xin thôi việc ngày 31/9/2018 và đã thôi việc ngày 1/1/2019 (có thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày) là đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010.

Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này”.

Do đó, bạn cần liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH huyện hoặc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh để được hướng dẫn cụ thể về việc hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Nguồn : Theo baodansinh.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback