Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Quy định về nghỉ phép năm cho người làm việc chưa đủ tháng

Lượt xem: 5,146

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-2-2021, quy định chi tiết và hướng dẫn về điều kiện lao động, quan hệ lao động.

Theo đó, khoản 2, Điều 66 Nghị định này nêu rõ: Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ Luật Lao động ) chiếm tỉ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 1 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Quy định về nghỉ phép năm cho người làm việc chưa đủ tháng - Ảnh 1.

Người lao động làm việc chưa đủ tháng vẫn có thể được ngày nghỉ phép năm

Như vậy, nếu người lao động làm việc chưa đủ tháng nhưng có tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương chiếm tỉ lệ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính 1 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Trong đó, ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động là ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, khoản 1, Điều 66 Nghị định này cũng hướng dẫn cách tính ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm = [Số ngày nghỉ hằng năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có)] : 12 tháng x số tháng làm việc thực tế trong năm.

Nguồn : Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback