About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Employment Information

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 23/05/2024
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 5 Years