About us

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Employment Information

Phó phòng PT An toàn và PCCC - Nhà máy Giấy - Quảng Ngãi

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2024
Industry Environmental , HSE , Others
Experience Over 3 Years