Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Bãi bỏ thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Lượt xem: 5,163

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/6/2019.

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạnh công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giám đốc các sở GD&ĐT và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nguồn : Theo giaoducthoidai.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback