Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Bảng lương bác sĩ, dược sĩ mới nhất từ ngày 1/7/2019

Lượt xem: 7,982

Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, bác sĩ, dược sĩ được phân hạng thành: Bác sĩ cao cấp, dược sĩ cao cấp (hạng I); Bác sĩ chính, dược sĩ chính (hạng II); Bác sĩ, dược sĩ (hạng III). Tương ứng mỗi hạng là các mức lương khác nhau. Tương tự như các đối tượng viên chức khác, lương của bác sĩ được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương của bác sĩ, dược sĩ cao cấp thuộc nhóm ngạch viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1), mức lương của bác sĩ, dược sĩ chính thuộc nhóm ngạch viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), mức lương của bác sĩ, dược sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A1.

Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/ tháng 1,49 triệu đồng/ tháng. Điều này, kéo theo sự thay đổi bảng lương của bác sĩ, dược sĩ tăng lên.

Cụ thể mức lương của bác sĩ, dược sĩ sẽ thay đổi như sau:

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ, DƯỢC SĨ CAO CẤP (Đơn vị: triệu đồng)

 

BẬC 1

BẬC 2

BẤC 3

BẬC 4

BẬC 5

BẬC 6

BẬC 7

BẬC 8

BẬC 9

HỆ SỐ LƯƠNG

6,2

6,56

6,92

7,28

7,64

8,0

     

MỨC LƯƠNG ĐẾN 30/6/2019

8,618

9,1184

9,6188

10,1192

10,6196

11,12

     

MỨC LƯƠNG TỪ 1/7/2019

9,238

9,7744

10,3108

10,8472

11,3836

11,92

     

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ, DƯỢC SĨ CHÍNH (Đơn vị: triệu đồng)

HỆ SỐ LƯƠNG

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,44

 

MỨC LƯƠNG ĐẾN 30/6/2019

6,116

6,5886

7,0612

7,5338

8,0064

8,479

8,9516

9,4242

 

MỨC LƯƠNG TỪ 1/7/2019

6,556

7,0626

7,5692

8,0758

8,0758

9,089

9,5956

10,1022

 

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ, DƯỢC SĨ (Đơn vị: triệu đồng)

HỆ SỐ LƯƠNG

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

MỨC LƯƠNG ĐẾN 30/6/2019

3,2526

3,7113

4,17

4,6287

5,0874

5,5461

6,0048

6,4635

6,9222

MỨC LƯƠNG TỪ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,47

4,9617

5,4534

5,9451

6,4368

6,9136

7,4202

 

Nguồn : Theo danviet.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback