Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Bảo đảm quyền lợi người dân khi sử dụng thẻ BHYT mới

Lượt xem: 5,135

Trước mắt, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tỉnh ủy và UBND tỉnh, phối hợp với sở y tế, các ngành liên quan tại địa phương để thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở KCB BHYT, người tham gia, đơn vị quản lý người tham gia trên địa bàn về việc sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới; thông báo với cơ sở KCB BHYT trên địa bàn quản lý thực hiện điều chỉnh phần mềm kết nối với Cổng Thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến. Đồng thời, BHXH các tỉnh, thành phố cần thực hiện việc cấp thẻ BHYT theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ đã cấp; chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic BHYT theo mẫu mới cho người dân bảo đảm đúng quy định. Trước ngày 1-3, BHXH các tỉnh, thành phố phải rà soát và đăng ký kế hoạch sử dụng phôi thẻ BHYT mẫu mới năm 2021 gửi về BHXH Việt Nam.