Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Cách tính lương theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2019

Lượt xem: 5,138

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ bản tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được tăng lên, do đó quy định về cách tính lương, phụ cấp cho các đối tượng này cũng có sự thay đổi.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/5/2019 quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên là 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng, tương đương gần 7,2%).

Với mức lương cơ sở mới, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ mức hiện tại là 3.252.600 đồng lên 3.486.600 đồng (tăng 234.000 đồng).

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, thay thế Nghị định số 72.

Trước đó từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở đã tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng mỗi tháng (tăng 90.000 đồng).

Cách tính lương của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2019

Bộ Nội vụ cũng đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới quy định tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng áp dụng từ ngày 1/7/2019.

- Cách tính lương của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

- Cách tính các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở mới:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung:

Mức phụ cấp = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

- Về mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu được tính theo công thức:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

- Ngoài ra, đối với đại biểu Hội đồng nhân các cấp thì mức hoạt động phí còn được tính theo công thức như sau:

Mức hoạt động phí = Mức lương cơ sở 1.490.000 x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới được thông qua thì cách tính này sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 7/2019.

Nguồn : Theo giadinhviettnam.com

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback