Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Cách xác định ngày làm việc để tính chế độ BHXH

Lượt xem: 5,168

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Quy định 14 ngày không làm việc và không hưởng lương được tính theo ngày làm việc

Theo phản ánh của bà Phương Thanh (TPHCM), trong quá trình thực hiện báo cáo thu BHXH; thực hiện chế độ BHXH và đối chiếu quá trình làm việc với cơ quan bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp của bà có một số trường hợp cần được hướng dẫn giải quyết như sau:

- Bà Lê Thị Ngoan có chứng từ nghỉ sẩy thai 6 tuần, nghỉ 20 ngày hưởng chế độ từ ngày 22/10 đến ngày 10/11/2018. Sau đó, bà Ngoan nghỉ dưỡng sức 5 ngày từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 16/11/2018.

Ngày 19, 20/11/2018 bà nghỉ bệnh có giấy nghỉ hưởng BHXH. Bà Ngoan có số ngày công trong tháng 11 là 10 ngày (thấp hơn ½ ngày công của tháng), số ngày nghỉ 3, chế độ tương đương 16 ngày làm việc.

- Bà Tăng Thị Ngọc Oanh báo nghỉ ốm có giấy nghỉ hưởng BHXH từ ngày 5/11/2018 đến ngày 8/11/2018. Sau đó báo nghỉ thai sản từ ngày 20/11/2018. Theo quy định về khai báo thu BHXH thì đơn vị phải báo phương án thai sản tháng 12. Tuy nhiên số ngày công thực tế của tháng 11 là 12 ngày (vì đã trừ ra 4 ngày nghỉ bệnh chế độ BHXH từ ngày 5/11 đến ngày 8/11/2018), thấp hơn ½ ngày công của tháng 11.

- Bà Nguyễn Thị Cúc báo nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2018 và từ ngày 20 đến ngày 24/11/2018; sau đó tiếp tục báo nghỉ việc riêng từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018. Tổng số ngày nghỉ trong tháng 11 là 14 ngày.

- Ông Huỳnh Văn Em nộp chứng từ nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/11 đến ngày 16/11/2018. Tuy nhiên, bộ phận chế độ chỉ duyệt chế độ bệnh cho ông đến ngày 14/11/2018 với lý do ông nghỉ hết chế độ bệnh của năm 2018. Tổng số ngày nghỉ trong tháng 11 là 14 ngày (bao gồm 12 ngày nghỉ ốm được duyệt và 2 ngày không được duyệt).

Với những trường hợp trên, bà Thanh đề nghị hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo thu (D02-TS) với phương án phù hợp để bộ phận Thu, chế độ và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp có sự đồng nhất về dữ liệu không gây khó khăn cho người lao động trong quá trình chốt sổ về sau.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 85 Luật BHXH 2014, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Quy định 14 ngày không làm việc và không hưởng lương được tính theo ngày làm việc, được cộng dồn trong tháng và áp dụng cho tất cả các trường hợp, không tính theo chế độ ngày công của doanh nghiệp.

BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị đơn vị đối chiếu quy định trên để thực hiện.

Nguồn : Theo baochinhphu.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback