Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Cách xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục

Lượt xem: 5,148

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Bà Đặng Thụy Hồng Thảo (TPHCM) mua BHYT được 4 năm, đến ngày 30/4/2019 hết hạn. Hiện công ty mua BHYT cho bà nhưng BHXH Quận 7 cho biết, số thẻ BHYT của bà không đúng với số trên sổ BHXH của bà được cấp lần 2.

Sau khi kiểm tra lại thì bà Thảo chỉ sử dụng 1 sổ BHXH từ lúc bắt đầu tham gia là 0205349259 và số BHYT là 4797934199750. Bà Thảo hỏi, bà phải làm gì để được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo dữ liệu cơ quan BHXH Việt Nam đang quản lý thì trường hợp bà Đặng Thụy Hồng Thảo có thời gian tham gia BHXH, BHYT như sau:

Từ tháng 10/2005 đến tháng 1/2010 tham gia BHXH, BHYT và được cấp sổ BHXH mã 0205349259; từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2019, tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn Quận 5, TPHCM, được cấp mã số BHXH là 7934199750, mã thẻ BHYT là GD4797934199750.

Tháng 4/2019, Công ty CP Tập đoàn Khải Vy lập thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho bà Thảo tại BHXH Quận 7, TPHCM với mã số BHXH 0205349259 đã được cấp trước đó.

Quá trình cập nhật, rà soát dữ liệu, cơ quan BHXH đã đồng bộ 2 mã số BHXH và cộng nối toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT về mã số 0205349259.

Về thời gian tham gia BHYT liên tục, theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì “thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”. Theo đó, thời gian bà Thảo không tham gia BHYT từ tháng 2/2010 đến tháng 6/2015 gián đoạn quá 3 tháng nên thời gian tham gia BHYT liên tục được tính từ tháng 7/2015 khi bà Thảo tham gia BHYT hộ gia đình.

Nguồn : Theo baochinhphu.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback