Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Chế độ trợ cấp khi công chức nghỉ việc

Lượt xem: 5,133

Ông Vinh Hoàng (Yên Bái) có bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng, vào làm việc theo chế độ hợp đồng tại một phòng ban trực thuộc UBND huyện, đóng BHXH từ tháng 6/2012, được biên chế chính thức từ tháng 11/2013, hưởng lương bậc 2 ngạch cao đẳng. Ông Hoàng muốn được biết chế độ trợ cấp được hưởng khi thôi việc.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Trường hợp của ông Hoàng nếu được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ và thuộc các trường hợp được giải quyết thôi việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức như sau:

“Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng”.

Đồng thời nếu ông Hoàng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng thì sẽ được tính “hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/1 tháng làm việc có đóng BHXH (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh)” ngoài khoản trợ cấp theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ nêu trên.

Do không có thông tin chính xác về hệ số lương, các loại phụ cấp theo lương của ông Hoàng nên Sở Nội vụ chưa tính toán chính xác số tiền trợ cấp chi trả cho ông Hoàng. Đề nghị ông Hoàng liên hệ với bộ phận làm công tác tổ chức nơi ông công tác để được giải đáp và tính toán cụ thể.

Nguồn : Theo baodansinh.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback